Rots & Water

Rots & Water Training.

Wat is Rots en Water?
Het is een psychofysieke training die kinderen leert omgaan met conflicten en sociaal lastige situaties zonder daarbij de eigen grenzen te negeren.
Rots en Water kan worden gekenmerkt als een weerbaarheidstraining en een anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door de meervoudige doelstelling, waarbinnen de training van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Waarom Rots en Water?
Een psychofysieke training die zich richt op de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van een kind. Op school zijn kinderen in de eerste plaats bezig met cognitieve vaardigheden, maar hoe vaak zien we dat een kind met zichzelf en de omgeving in de knoop zit omdat het spaak loopt op het sociaal emotionele vlak?
Rots en Water leert het kind bewustwording van het lichaam, geest en gedrag en richt zich vooral op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en daardoor zelfvertrouwen.
De kinderen zullen tijdens de training ervaren wat het inhoudt om sociaal en mentaal sterk te zijn en welk verschil dat teweeg brengt in het contact met anderen. De tools om voor jezelf en anderen op te komen.